Qui som

El Miragall. Butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Castelló (Ribera Alta)

Elmiragall.org és un diari digital que naix l’1 de gener de 2016 amb l’objectiu clau i fonamental de vertebrar el Poble de Castelló (Ribera Alta), de ser una veu diferent, independent i participativa que contribuïsca al canvi social. Això és, fer ús del periodisme 2.0 a través de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, que en ple segle XXI ens permeten a la vegada parlar de nosaltres els castelloners, i connectar-nos directament amb la resta del món.

 Elmiragall.org és el nou diari digital del Poble de Castelló (Ribera Alta), editat per El Miragall. Els continguts del diari s’estructuren i divideixen en set grans àrees de gestió: Regidoria de Tic i Festes Regidoria de Cultura i Joventut, Regidoria de Comerç, Mercat, Cementeri i Salut PublicaRegidoria de Agricultura, Medi i Educació   Regidoria Esport i Participació Ciutadana, Regidoria de Servei Socials i Politiques d'Igualtat   Regidoria de Personal, Hisenda i Urbanisme; i tres de participació: Ciutadania, Associacions Premsa.

Per fer-ho, el diari s'ha dotat d'un equip de voluntaris amb nocions de periodisme i de noves tecnologies per tal de facilitar regularment informacions d'interès castelloner a l'audiència amb la màxima qualitat i immediatesa.

Com a mitjà nascut a l'era d'Internet, per a elmiragall.org la innovació és una constant que forma part de la columna vertebral del projecte. Tenim la voluntat per continuar sent capdavanters al mateix temps que treballem per explotar al màxim les possibilitats d'interacció i de participació dels lectors i de l’àmbit associatiu castelloner on tenen cabuda tot tipus d’associacions, ONGs, federacions i societats cíviques.
 
La línia editorial de elmiragall.org es basa en la defensa i exigència de quatre valors essencials: els drets humans, la pau i la no-violència, el respecte per la natura i el medi ambient i la cultura, llengua, patrimoni i història castelloneres, riberenques i  del País Valencià. El mitjà pretén arribar a una part de l'opinió pública castellonera, conformada pels lectors en digital, que es situen ideològicament en la defensa de l'estat del benestar social, els serveis públics bàsics, les polítiques econòmiques alternatives a les neoliberals, la sostenibilitat ambiental i els valors propis del territori i del país.

 Des de la seua inequívoca vocació de servei públic, elmiragall.org vol ser una eina d'anàlisi i informació, a més, d’un camí cap a la dignitat del poble castelloner. També pretén contribuir en l'imparable dinamisme d’internet elaborat en la nostra llengua i a l’enriquiment del sistema comunicatiu valencià.
 
Correu electrònic general: info@elmiragall.org
Correu de la redacció: redaccio@elmiragall.org

Butlletí d’informació municipal de l’Ajuntament de Castelló (Ribera Alta)
 

Telèfons:
Tel. 96 2450100 - 658 847 163

Adreça postal
Plaça de l'Ajuntament, 8
46270-Vva. de Castellón (Ribera Alta - València)
País Valencià