Notícia

Ajudes socials per a la lluita contra l'empobriment energètic 2017

/ Joanjo Puertos

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'EMERGÈNCIA SOCIAL PER A LA LLUITA CONTRA L'EMPOBRIMENT ENERGÈTIC 2017

OBJECTE: Pagament de deutes de rebuts de llum, aigua i/o gas de la residència habitual, per a persones i/o unitats familiars en situació de risc d'exclusió social.

REQUISITS:

Estar empadronats en el municipi

Demostrar la obligació de pagament i acreditar la situació d'impagament

Que la renda per càpita de la unitat familiar no excedeixa el 100% de l'IPREM vigent (6390'12 €)

DOCUMENTACIÓ:

Sol·licitud

Autorització accés a dades personals

Rebuts impagats

Acreditació ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys

Full Manteniment Tercers

TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICIUTDS: Fins als 30 de novembre de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Registre d'Entrada de l'Ajuntament

Baix teniu enllaç per a que pugau accedir a tots els models.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny