Notícia

Programa Vacances Socials 2018 per a majors

Programa Vacances Socials per a majors de la Comunitat Valenciana 2018

Requisits:

1. Ser major de 65 anys, o major de 60, que acredite la condició de pensionista abans del 31 de desembre de 2017.

2. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat mínima d'1 any immediatament anterior a l'1 de juny de 2017.

3. No patir malaltia infectocontagiosa

4. Poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència.

5. Poden ser beneficiaris del programa junt amb el sol·licitant:

a) Els CÒNJUGES de les persones sol·licitants que hauran de reunir obligatòriament els requisits 3, 4 i 5 anteriorment indicats.

b) El familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge ho realitze amb els seus familiars i ocupe llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel.

Termini de presentació:

Termini de presentació de sol·licituds per a viatjar durant 2018:

- Les sol·licituds preomplides, tal com s'indica en carta personal, s'han d'enviar preferentment, abans del 15 de juny de 2017.

- El termini per a les sol·licituds noves comença el 15 de juny de 2017.

- Termini presentació TOTES les sol.licituds,és el 15 de juliol de 2017.

Es desestimaran les sol·licituds que es presenten després del termini esmentat o que no complisquen els requisits.

Informació i descàrrega de la sol.licitud ací.

Regidoria de Benestar Social


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny