Notícia

Anunci Ple Ordinari 28 de juliol de 2023

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 28 de juliol de 2023, divendres, a les 11:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 

  • Acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló de data 27 de juny de 2023
  • Acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló de data 18 de juliol de 2023

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1. Proposta d’acord sobre la modificació de crèdit 30/2023 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb Fons de Cooperació Provincial incondicional (majors ingressos) i RTGG. 

2.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació de dies Festius Locals per a l’any 2024 

2.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla d’Igualtat 2023-2027 

3. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF) 

PART DE CONTROL

4. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.  

5. DACIÓ DE COMPTE DELS DIES NO LECTIUS PER AL CURS 2023-2024.  

6. PRECS I PREGUNTES  


Castelló, 25 de juliol de 2023  


Alcaldessa-Presidenta  
Mª Hortensia Gómez Llàcer

 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny