Notícia

Castelló inicia la participació pública del seu II Pla d’Igualtat

Aquest pla té com a finalitat garantir la igualtat real i efectiva entre gèneres en les polítiques i actuacions municipals i és la continuació d’altre que es va elaborar fa 6 anys. Aquests plans s'elaboren tenint en compte la situació i les necessitats de la població local i s'adapten a les característiques específiques de cada municipi. A més a més, tenen com a finalitat eliminar les desigualtats de gènere i promoure la igualtat real i efectiva, establint un marc d'actuació i una sèrie d'objectius i indicadors per a mesurar el seu impacte i efectivitat.

El pla ha sigut precedit per altre, recentment aprovat, centrat en la plantilla municipal que conté, entre d’altres, accions de millora de la igualtat salarial i dels processos de selecció de personal, de prevenció de violència i assetjament sexual o de la comunicació per afavorir la igualtat.

Un pla d'igualtat municipal és un conjunt de mesures i accions adoptades per un ajuntament o municipi amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i prevenir la discriminació de gènere en tots els àmbits de la vida municipal. Com que aquests plans requereixen d’un important consens ciutadà l’equip de govern i l’equip redactor del pla han acordat un important procés participatiu que inclourà qüestionaris a la ciutadania, actes de participació activa i entrevistes amb agents socials i societat civil. La finalitat d’aquesta participació és que siga la ciutadania de Castelló la que marque els objectius i les grans línies de treball del pla.

S’espera que el desenvolupament del II Pla d’Igualtat de Castelló ajude a millorar la situació de la població afavorint la igualtat i disminuint les discriminacions que encara es pateixen per qüestió de gènere. Així el pla podrà abordar qüestions com ara la situació laboral, la participació ciutadana, la conciliació familiar, la millora de la salut sexual i reproductiva, l’educació per la igualtat, la implantació d’un urbanisme i mobilitat amb perspectiva o la sensibilització i prevenció front a la violència de gènere.

Podeu participar en els qüestionaris electrònics que ajudaran a completar la informació que ja s’ha recopilat en les primeres fases del treball d’investigació del pla.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny