Notícia

Començament del servei de telefonia mòbil 4G i 5G a Castelló i propera finalització del termini d’actuacions gratuïtes de possibles afectacions

Després de l'inici del servei de telefonia mòbil de nova generació (4G i 5G) a Castelló, podrien produir-se afectacions a la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

Per solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecte la TDT, l'entitat LLEGA700 duu a terme les actuacions tècniques necessàries a les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.

 

D'acord amb l'Ordre ministerial1 que regula aquest procés, el termini per sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.

Mitjançant aquesta comunicació us informem que està a punt de finalitzar el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encesa de totes les estacions que afecten el vostre municipi, per resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans.

 

No obstant això, s'informa que el 31-01-2023 finalitzarà definitivament el termini per sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades pels nodes de 4G i 5G.

 

En el futur, al seu municipi es podrien encendre noves estacions base de telefonia mòbil, si així ho consideraren necessari els operadors per a millorar aquest servei, cas en què es tornaria a informar al seu Ajuntament i s'atendrien de forma gratuïta les incidències que es produïren, obrint-se un nou termini de sis mesos des de la data d'encesa.

En cas de qualsevol dubte o de requerir informació més detallada sobre les estacions del vostre municipi podeu telefonar al telèfon gratuït de l'Oficina Tècnica d'Ajuntaments de LLEGA700, 900 831 902, on se us facilitarà tota la informació referent a les possibles afectacions ocasionades per estacions base de telefonia mòbil al seu municipi o en municipis confrontants.

Recordem que per poder atendre al centre d'atenció a l'usuari i resoldre les incidències, hauran de comunicar-se al telèfon gratuït 900 833 999.
 

1 Ordre ETD/100/2022, de 10 de febrer de 2022, per la qual s'estableixen les actuacions que han de realitzar els operadors prestadors de serveis de comunicacions electròniques mòbils a la banda del dividend digital per garantir que la posada en servei de les estacions emissores en aquesta banda no afecti les condicions existents de recepció del servei de televisió.

 

Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny