Notícia

Anunci Ple Ordinari 18 de maig de 2023

Anunci Ple Ordinari 18 de maig de 2023

Per Resolució d’Alcaldia 2023-0671, s’ha convocat El Ple de l’Ajuntament que celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 18 de maig de 2023, dijous, a les 19:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube">.
 

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

 1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
  1. Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló de data 23 de març de 2023.
  2. Acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló de data 25 d’abril de 2023.
  3. Acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló de data 2 de maig de 2023.
 2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:
  1. Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament de Castelló relativa a l’aprovació del model de declaració d’activitats, de béns i drets patrimonials dels membres de la Corporació Local (Expedient núm. 1557/2023).
 3. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF)

PART DE CONTROL

 1. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.
 2. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 3. PRECS I PREGUNTES

Castelló, 15 de maig de 2023

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

La documentació corresponent la podeu trobar a l'enllaç de la notícia.

 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny