Notícia

Licitació del contracte de gestió hostalera del bar situat a les instal·lacions del Centre Municipal dels Nostres Majors de Castelló

S'obri el període de presentació de sol·licituds per a la licitació del contracte de gestió hostalera del bar situat a les instal·lacions del Centre Municipal dels Nostres Majors de Castelló, amb les característiques descrites a les prescripcions tècniques i als plecs administratius mitjançant concessió de serveis. El procediment serà restringit, amb tramitació ordinària i sols es podrà presentar participació de forma electrònica a la Plataforma de Contractació de l'Estat, ubicat al perfil del contractant,  que podrà accedir a través del següent enllaç i dirigint-se a la pestanya "Licitaciones":

https://contrataciondelestado.es/

El període de presentació de sol·licituds per a participar serà fins al 17/03/2023 a les 23:59h.

Tots aquells que complisquen els requisits de solvència especificats a la clàusula 9 dels plecs administratius passaran a la següent fase mitjançant invitació per a fer les seues propostes d'oferta.

El documents que contenen informació al respecte i annexos es troben a la corresponent licitació:

ESTUDI DE VIABILITAT

PLEC TÈCNIC

PLEC ADMINISTRATIU

Annex I SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Annex II MODEL COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D'UTE

Annex III PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

També s'haurà d'emplenar el formulari corresponent a la Declaració DEUC. S'adjunten instruccions a l'Annex VII contés al plec administratiu.

NOTA: És important presentar a la 1ª fase l'Annex I de Participació i Declaració responsable, el model DEUC conforme les instruccions de l'Annex VII i presentar la documentació per complir els requisits de solvència indicats a la clàusula 9 del Plec Administratiu.

 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny