Notícia

Anunci Ple Ordinari 19 de gener de 2023

Per Resolució d’Alcaldia 2023-0057, s’ha convocat El Ple de l’Ajuntament que celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 19 de gener de 2023, dijous, a les 19:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.
 

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló de data 17 de novembre de 2022.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

2.1 Proposta d’Acord sobre l’aprovació de la modificació de la retribució del càrrec electe exercit en règim de dedicació exclusiva (Expedient núm. 3028/2022).

2.2 Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de l’Ajuntament de Castelló (Expedient núm. 2719/2022).

3. PROPOSICIÓ SOBRE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL I PLA D’INFANTESA I ADOLESCÈNCIA 2023-2027 DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ (Expedient núm. 191/2023)

4. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF)

PART DE CONTROL

5. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

6. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

7. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

8. PRECS I PREGUNTES


Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

 

La documentació corresponent la podeu trobar a l'enllaç de la notícia.

Castelló, 16 de gener de 2023

 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny