Notícia

Ajudes en matèria d’habitatge per a col·lectius vulnerables

Beneficiaris:

Persones especialment vulnerables

  • Víctimes de violència de gènere
  • Víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual
  • Víctimes de violència sexual
  • Desnonades del seu habitatge habitual (imminent o ja realitzat)
  • Sense llar
  • Asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària.
  • Altres persones especialment vulnerables, segons valoració individual emesa pels Serveis Socials d’APB

 

Altres requisits:

Que els ingressos nets de la unitat de convivència no superen 3 vegades l’IPREM i que l’esforç per al pagament de la renda arrendatícia supere el 30 per cent dels ingressos nets de la mateixes

Que la renda arrendatícia o preu de cessió de l’habitatge objecte del contracte d’arrendament siga igual o inferior a 600€/mes

 

Conceptes subvencionables:

Ajudes directes per a pagar lloguer, cessió d'habitatge o solució residencial

Despeses de manteniment assegurances, comunitat i subministraments bàsics de l’habitatge

Període subvencionable: 1 gener de 2022 a 31 de març de 2023

Termini Presentació sol·licituds: Fins al 31 de gener de 2023

Més informació: Oficina Comarcal d’Habitatge (Planta Baixa Ajuntament), amb Cita prèvia al telèfon 674 20 63 90


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny