Notícia

Obert el termini per sol·licitar les beques salari lligades a la renta del curs 22/23

Ja està obert el termini per a sol·licitar les beques salaris lligades a la renda convocada per la Generalitat Valenciana per a universitaris de la universitat pública d'aquest curs 2022/2023.

Què són les beques salari per a universitaris?

Les Beques Salari GVA és una ajuda econòmica que ofereix la Generalitat Valenciana als estudiants amb rendes més baixes que cursen estudis universitaris.

Podran sol·licitar les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris l'estudiantat que curse en universitats del nostre territori.

Aquesta beca és compatible amb les beques que ofereix el ministeri.

Termini de presentació:

Els estudiants interessats en aquesta modalitat de beques ja poden presentar les seues sol·licituds i fins al pròxim 14 de desembre 2022.

Com sol·licitar-la?

La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament per mitjans electrònics a la plataforma de tramitació de la GVA. Sol·licitud

Tramit amb certificat electrònic: Enllaç

En cas de dubte pot consultar el manual publicat en el següent enllaç

Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s' atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es.

Els dubtes relacionats amb el contingut d' aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant el correu electrònic becasalario@gva.es

Mínim de crèdits matriculats:

  1. Per tenir dret a la beca, l'estudiantat haurà d'estar matriculat, dins del termini de presentació de sol·licituds, almenys de 60 crèdits, és a dir, en règim de dedicació acadèmica a temps complet. Aquest requisit s' haurà de mantenir durant tot el curs acadèmic.

Requisits econòmics:

La renda familiar a efectes d' aquesta beca s' obtindrà per agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, corresponent a l' exercici 2021, calculada segons s' indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Llindars

Per tenir dret a la beca, els llindars de renda familiar no superables seran els següents:

Famílies d' 1 membre: 5.402,00 euros

Famílies de 2 membres: 9.961,00 euros

Famílies de 3 membres: 14.287,00 euros

Famílies de 4 membres: 18.581,00 euros

 Famílies de 5 membres: 22.867,00 euros

Famílies de 6 membres: 26.559,00 euros

Famílies de 7 membres: 30.654,00 euros

Famílies de 8 membres: 34.023,00 euros

A partir del vuitè membre s' afegiran 3.031,00 euros per cada nou membre computable

Notificació de beneficiaris:

La notificació de beneficiaris de la Beca Salari es realitza a través de la publicació d' un llistat a la pàgina web de la GVA. En general, té lloc a mitjans de curs.

Més informació:

https://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny