Notícia

Anunci Ple Ordinari 17 de novembre de 2022

Per Resolució d’Alcaldia 2022-1420, s’ha convocat El Ple de l’Ajuntament que celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 17 de novembre de 2022, dijous, a les 19:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.
 

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

Acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 22 de setembre de 2022.

Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 3 de novembre de 2022.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

Proposta d’acord sobre l’aprovació de la Constitució Negociadora del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelló (Expedient núm. 903/2022).

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, MAJORS I CENTRE OCUPACIONAL:

Proposta d’acord sobre la ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 2022-1221 per la qual s’aprova la subscripció a l’addenda al contracte Programa 2021-2024 entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Entitat Local Ajuntament de Castelló per a la col·laboració interadministrativa i financera en màteria de serveis socials per a l’exercici 2022-2023-2024 (Expedient núm. 529/2021).

4. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL

5. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.
6. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
7. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES.
8. PRECS I PREGUNTES.


PLE EN DIRECTE:

 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny