Notícia

Anunci Ple Ordinari 22 de setembre de 2022

Ple Ordinari 22 setembre
Ple Ordinari 22 setembre

Per Resolució d’Alcaldia 2022-1127, s’ha convocat El Ple de l’Ajuntament que es celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 22 de setembre de 2022, dijous, a les 19:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

1. Acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 21 de juliol de 2022.

2. Acta de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 11 d’agost de 2022.

3. Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de la Corporació de data 7 de setembre de 2022.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PERSONAL, OCUPACIÓ, HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA I ESPECIAL DE COMPTES:

1. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la modificació de crèdit núm.40/2022 per la modalitat de suplement de crèdit (Expedient núm.2456/2022).

2. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la modificació de crèdit núm.41/2022 per la modalitat de crèdit extraordinari (Expedient núm.2525/2022).

3. ASSUMPTES D’URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF)

PART DE CONTROL

4. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

5. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

6. INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

 7. PRECS I PREGUNTES

 

Castelló, 19 de setembre de 2022

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny