Notícia

L'Ajuntament de Castelló rebrà més de 75.000 € dels programes EMPUJU i EXPLUS 2022 per a contractar a nous treballadors

En primer lloc, EMPUJU 2022, impulsat per LABORA, aportarà a l’Ajuntament 35.739,33 €. Aquest és un programa de subvencions d'ocupació, per a la contractació de persones desocupades MENORS de 30 anys i està dins del marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu.

Totes aquelles persones interessades a participar en el procés de selecció del programa EMPUJU 2022 hauran de complir els requisits següents:

Estar inscrit com a desocupat en LABORA.

Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil.

Ser menor de 30 anys.

Adecuar-se al lloc professional.

El perfil a contractar per a cobrir el lloc oferit és el següents:

1 lloc de Tècnic A2 amb el Grau de Comunicació Audiovisual, Periodisme o similar. Serà el professional responsable de construir, gestionar i administrar la comunitat Online durant 1 any.

Si eres menor de 30 anys i comptes amb alguna d'aquestes titulacions, però no estàs inscrit al Programa de Garantia Juvenil, pots acudir a les oficines de LABORA per donar-te d'alta i poder accedir al lloc de treball.

Els 40.607,19 € restants es rebran mitjançant EXPLUS 2022, programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades MAJORS DE 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

Les persones interessades a participar en el procés de selecció del programa EXPLUS 2022 per a majors de 30 anys hauran de complir els requisits següents:

Estar inscrit com a desocupat en LABORA.

Ser major de 30 anys.

Adequació professional al lloc.

El perfil de les persones a contractar per a cobrir els 4 llocs oferits és les següents:

4 llocs de personal de neteja d’edificis i neteja viaria amb experiència mínima entre 12 -6 mesos.

El procés de selecció s'ajustarà a la instrucció del director general de LABORA relativa al procediment de selecció de persones en el programa d’incentius a la contractació , dins del marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu. 

Per a més informació, els interessats hauran de dirigir-se, a l'Ajuntament de Castelló.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu