Notícia

Les beques XarxaLlibres a Castelló

Publicació íntegra de les bases municipals de la subvenció de les beques XarxaLlibres.

Les següents bases es van aprovar al ple de 25 de novembre de 2015
 


Es va publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de València de 27 de novembre.

Queda obert el termini per a la presentació de sol·licitud de les beques amb la publicació del dia 27 de novembre i finalitzarà el dia 18 de desembre de 2015.
 

Més informació ajudes

 

Orde Xarxa LLibres