Notícia

Es presenta el Pla Local de gestió de residus de Castelló

L’alcalde de Castelló, Òscar Noguera, va presentar ahir,  27 de juliol, el PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS, una eina fonamental per optimitzar la gestió d’estos, així com per aconseguir una adequada gestió del residus domèstics i assimilables del municipi.

El Pla Local de Residus és un document que pretén determinar tant les possibles estratègies de recollida de residus, com la manera de procedir en la prevenció i gestió dels residus recollits.

Per a la redacció del Pla s’ha tingut en compte la tipologia de edificacions del poble, on predomina la parcel·la d’un habitatge distribuïdes al llarg dels carrers, en la seua majoria estrets. Són molt pocs el solars amb blocs de pisos (2 ó 5), amb divisió horitzontal. Aquestes  característiques són determinants per al disseny del model més adequat de recollida de residus.

Actualment, a Castelló es fa una recollida selectiva com a base imprescindible per a la valorització dels residus, amb circuits de recollida, llocs estratègics per a la ubicació de contenidors (illes), la qual millorarem seguint les directrius del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

Tal i com s’exigeix, el Pla Local de Residus de Castelló compta amb una memòria justificativa de tots els serveis que són competència de l’Ajuntament, amb els rendiments de la recollida selectiva, tipologia de recollida, i comparativa al llarg dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021 de la recollida de paper i cartó, vidre, envasos i resta de fem orgànic.

Podeu consultar el Pla ací: https://www.castellosom.es/sites/www.castellosom.es/files/PLA%20LOCAL%20DE%20GESTIO%20DE%20RESIDUS_vlc.pdf

Font
:

Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny