Notícia

Visita Pedagògica del CEFIRE-València al Col·legi Hernández

El 19 de gener  va tindre lloc la Visita Pedagògica “Internacionalització d’un centre de primària”.  Junt als assessors del CEFIRE, Paloma Silla, Paco Santos Juanes i Oscar Lopez i docents de 15 centres de primària, vam fer un recorregut per la trajectòria internacional del nostre centre: Portfolio Europeu de les Llengües, Associacions Multilaterals Comenius, projectes kA101 Erasmus + de formació del professorat, Associació Estratègica ka219 de Erasmus +.

 Aquestes visites  consisteixen en la formació de grups de professorat que es desplacen durant un matí al centre que rep la visita, acompanyats pels assessors del CEFIRE. La finalitat d’aquesta formació és observar dins de l’aula al professorat en interacció amb l’alumnat, conèixer practiques innovadores i poder compartir-les, amb l’equip directiu, el professorat, l’alumnat i les famílies.

En paraules dels Assessors del CEFIRE: “Aquestes activitats tenen un gran impacte i efecte transformador en el professorat visitant que hi participa.”