Notícia

Programa termalisme valencià. Temporada 2022

Requisits:

1. Sol·licitud presentada dins del termini establit.

2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.

3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

5. No patir malaltia infecte-contagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.

6. Per als/les sol·licitants que precisen l’ajuda d’un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%.

7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.

8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa.

9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30 de juny 2022

Informació:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Serveis Socials. Atenció Primària Bàsica

Presentació de sol·licituds:

– Registre General de l’Ajuntament.

– Es pot tramitar telemàticament amb certificat digital picant ací. 

Ajuntament de Castelló


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny