Notícia

Anunci Ple Extraordinari 14 d'octubre de 2021

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 14 d’octubre de 2021, dijous, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

Aprovació Compte General 2020

Aprovació Modificació de Crèdit 31/2021

Castelló, 8 d’octubre de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: