Notícia

Com sol·licitar la bonificació de l'I.B.I. per instal·lacions Fotovoltaiques

Guia del procediment per sol·licitar la bonificació de l'I.B.I. per instal·lacions Fotovoltaiques d'Autoconsum.

Regulada per l’article 4.2 de l'ordenança fiscal sobre l'I.B.I., aprovada -provisionalment- pel Plenari de  l'Ajuntament de Castelló, el passat 19 de novembre de 2020 i -definitivament- el  18/03/2021 (pàg 91 del BOP de Valencia  Núm.   53, de 18/03/2021).

Requisits que ha de complir la instal·lació:

1.- La instal·lació s'ha fet amb comunicació prèvia o la declaració responsable de la propietàri/a i, en el seu cas, amb la llicència municipal pertinent, concedides o presentades abans de l'inici de la instal·lació.

2.- La instal·lació ha d’estar homologada per tècnic oficial competent, sempre respectant la normativa urbanística vigent.

3.- No tenen dret a bonificació les instal·lacions de autoconsum amb excedents acollits a compensació, amb potències elèctriques instal·lades superiors a 10 quilowatts.

Per la qual cosa, junt a la instancia general de la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

a.- Notificació del Ajuntament de la presa de raó de la declaració responsable per a realitzar la instal·lació (o en el seu cas, llicència municipal concedida per realitzar la instal·lació).

b.- El butlletí de generació d'energia elèctrica, expedit per la Conselleria d'Economia Sostenible.

c.- Factura o factures i tributs que justifiquen el cost de la instal·lació.

d.- Els comprovants dels pagaments dels elements que conformen el cost de la instal·lació. En cas de no aportar-se justificant del pagament, no es computarà com a cost.

 

Ajuntament de Castelló


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny