Notícia

Anunci Ple Ordinari 16 de setembre de 2021

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 16 de setembre de 2021, dijous, a les 20:00 hores , per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

Aprovació esborrany acta sessió anterior (sessió 15 de juliol de 2021)

Dació compte de Resolucions d’Alcaldia

Informació Regidories

Aprovació Modificació de Crèdit 25/2021

Aprovació Convenis Cessió Gratuïta i Anticipada Ronda Sud-Cementeri i Ronda Sud-Salvador Pons

Torn obert de paraula: precs i preguntes

Castelló, 10 de setembre de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

 

Font
: