Notícia

Oberta la convocatòria per a la prevenció de l'empobriment energètic

canva

A partir de demà, dia 19 d'agost està oberta la convocatòria de prestacions econòmiques per a la prevenció de l'empobriment energètic.

Es tracta de prestacions destinades a prevenir la pobresa energètica, és a dir, per cobrir els pagaments de rebuts de llum, aigua i gas, en el cas d'unitats familiars i/o persones que no disposen d'ingressos suficients per a cobrir les despeses.

Són compatibles amb les prestacions d'emergència social sempre que aquestes no estén destinades a cobrir el mateix concepte.

Requisits:

.- Que la renda per capita dels membres de la unitat familiar no supere la quantia anual de no supere el 100% de l'IPREM, vigent en còmput anual de dotze pagues

Documentació:

.- Sol·licitud segons model oficial.

.- Full Manteniment de Tercers.

.- Justificant dels ingressos actuals que acredite la dificultat per al pagament de les despeses de llum i d'aigua: certificat de percepció de prestacions de tots els membres de la unitat familiar i/o de convivència, vida laboral actualitzada, certificat de percepció de pensions.

.- Rebuts impagats de llum, aigua i gas.

Informació: Serveis Socials Generals.

Presentació sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Termini: 30 de novembre de 2021.

Normativa: Anunci de l’Ajuntament de Castelló sobre extracte convocatòria ajudes econòmiques per previndre l’empobriment energètic. (BOPV n. 159, de data 18/08/2021).

Els impresos estan accessibles a través de la web de l'Ajuntament, a la Seu Electrònica i en el registre general de l'Ajuntament.

Documents relacionats:

Full Manteniment de Tercers

Sol·licitud emergència social

Convocatòria


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny