Notícia

'Castelló et beca 2021' un any més

Un any més, l'Ajuntament de Castelló ha creat el programa "Castelló et beca" amb la mateixa finalitat de sempre, que els estudiants majors de 18 anys, universitaris o de Formació Professional, realitzen pràctiques formatives als distints departaments municipals obtenint un primer contacte amb el món laboral dins de l'administració local.

La duració màxima de les beques és de 2 mesos, juliol i agost. La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor de les especialitats formatives que són beneficiàries d'aquest programa i aquestes són les que vénen determinades en l'annex en les bases. La dotació mensual bruta de la beca és de 500 € bruts, per beca i mes concedit.

En la convocatòria 2021 s'han oferit 12 beques d'un mes.

Ahir 1 de juliol van començar els becaris seleccionats per al mes de juliol.