Notícia

Resultat del segon exercici procés selectiu places de tècnic/a educació infantil

Resultat del segon exercici (desenvolupament temari) Procés selectiu Concurs-Oposició tres places de tècnic/a educació infantil de l'escola infantil Ajuntament de Castelló-OOP-2020

Es fan públics els resultats del segon examen realitzat el passat dimarts dia 27/04/2021, al procés selectiu per a cobrir tres places de Tècnic/d'Educació Infantil de l'Escola Infantil Municipal de l'ajuntament de Castelló- OOP 2020 mitjançant concurs-oposició, consistent en el desenvolupament d'un tema d'entre 4 extrets a l'atzar per sorteig; donant, amb aquest resultat, per finalitzada la fase d'oposició i s'obri un termini de cinc dies hàbils (fins al dia 05/05/2021 inclòs) per a perquè les persones aspirants que han superat totes les proves, presenten els documents acreditatius dels mèrits que s'han de valorar a la fase de concurs, per a procedir a la seua baremació, d'acord amb el que s'estableix en la Base 12.

Per a consultar tots els documents piqueu ací