Notícia

Ple Ordinari hui 1 d'abril, segueix-lo en directe

/ Imatge: pixabay.com

Anunci Ple Extraordinari hui dijous 01 d'abril, segueix-lo en directe

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial hui 1 d'abril de 2021, dijous, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

Aprovació esborrany actes sessions anteriors (sessions 21 de gener, 11 de febrer i 17 de març de 2021)

Dació compte de Resolucions d’Alcaldia

Informació Regidories

Aprovació del Pla Local Reduït de Prevencions d’Incendis Forestals del Terme Municipal de Castelló.

Aprovació del Pla Local de Cremes.

Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

Aprovació de la Modificació Estatuts Mancomunitat Ribera Alta

MOCIONS:

Moció GCIE-Compromís «Moció 8 de març 2021 dia de la Dona»

Moció EU « Moció suport a les reivindicacions de les persones afectades per la síndrome d’Asperger»

Moció PSOE «Acord sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals»

Moció PSOE «Moció 8 de març dia de la Dona»

Torn obert de paraula: precs i preguntes

Castelló, 29 de març de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola