Notícia

Anunci/recordatori: Prohibició de fer cremes agrícoles en pasqua

L'Ajuntament de Castelló us recorda (atesa la RESOLUCIÓ de 26 gener de 2018, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.

[2018/856]) que està prohibida l'execució de cremes agrícoles en el període dels dotze dies de pasqua, comprés entre el dijous Sant (1 d'abril de 2021) i el dilluns immediatament després del dilluns de Pasqua, conegut com a dilluns de Sant Vicent (12 d'abril de 2021), ambdós inclosos, tal com el que es disposava en l'Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOCV núm. 4959, de 4 de març de 2005).