Notícia

Ple Extraordinari hui 17 de març, segueix-lo en directe

/ Imatge de fons: pixabay.com

Anunci Ple Extraordinari hui dimecres 17 de març de 2021, segueix-lo en directe

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 17 de març de 2021, dimecres, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

Aprovació liquidació pressupost exercici 2020

Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2021

Aprovació pagament gratificacions Policia Local

Aprovació subvenció nominativa a l’Associació de Comerç de Castelló.

Aprovació Modificació de Crèdit

Aprovació Reglament control horari

Castelló, 15 de març de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: