Notícia

Ajudes per a Autònoms i Micro-Empreses

Ajudes per a Autònoms i Micro-Empreses (menys de 10 treballadors)

Termini sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà al de la inserció de l'Anunci en el Tauler d'edictes Electrònic Municipal i web de l'Ajuntament de Castelló i finalitzarà quinze dies hàbils després de la publicació de l’anunci de convocatòria de la BDNS publicat al BOPV, a comptar des de l’endemà de la publicació.

Quantia de les ajudes:
Fins a 2.000 € per empresa/autònom + 200 € addicional per treballador contractat.

Important: La quantia de la subvenció s’atorgarà en funció de les despeses realitzades, que s’hauran d’afegir als documents justificatius de la despesa i el seu pagament, tenint en compte que s’admetran els realitzats des de l’1 d’abril de 2020.

Com sol·licitar-ho?
La sol·licitud i annexes disponibles junt les bases de la convocatòria de l’ajuda:

La sol licitud i documentació adjunta es presentarà preferiblement per la SEU ELECTRÒNICA o amb CITA PRÈVIA a l’Ajuntament de Castelló: 96 245 0100.

Beneficiaris
Xicotetes empreses (menys de 10 treballadors/res) i autònoms establerts per la Generalitat Valenciana al Decreto Ley 1/2021 Anexo II.

Comerç al detall de productes alimentosos,begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants.

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.

Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.

Hotels i allotjaments.

Allotjaments turístics i altres.

Càmpings i aparcaments de caravanes.

Altres allotjaments.

Restaurants i llocs de menjada

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

Altres serveis de menjades.

Establiments de begudes

Activitats d’exhibició cinematogràfica.

Activitats d’agències de viatges.

Activitats dels operadors turístics.

Altres serveis de reserves

Organització de convencions i fires.

Arts escèniques

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

Creació artística i literària.

Gestió de sales d’espectacles.

Activitats de museus.

Gestió de llocs i edificis històrics.

Gestió d’instal·lacions esportives.

Activitats dels clubs esportius.

Activitats dels gimnasos.

Altres activitats esportives.

Activitats dels parcs d’atraccions.

Altres activitats recreatives i entreteniment

Més informació en:

Pla Resistir

Sol·licitud Oficial Pla Resistir

Sol·licitud Manteniment de Tercers

Bases Pla Resistir

DECRET LLEI 1_2021, de 22 de gener, Pla Resistir

Font
: