Notícia

Prestacions econòmiques per prevenir l'empobriment energètic 2020

/ Imatge: pixabay.com

Són prestacions destinades a prevenir la pobresa energètica, és a dir, per cobrir els pagaments de rebuts de llum i aigua en el cas d'unitats familiars i/o persones que no disposen d'ingressos suficients per a cobrir les despeses.

Són compatibles amb les prestacions d'emergència social sempre que aquestes no estén destinades a cobrir el mateix concepte.

Requisits:

• Que la renda per capita dels membres de la unitat familiar no supere la quantia anual de no supere el 100% de l'IPREM, vigent en còmput anual de dotze pagues

Documentació:

• Sol·licitud segons model oficial.

• Full Manteniment de Tercers.

• Justificant dels ingressos actuals que acredite la dificultat per al pagament de les despeses de llum i d'aigua: certificat de percepció de prestacions de tots els membres de la unitat familiar i/o de convivència, vida laboral actualitzada, certificat de percepció de pensions.

• Rebuts impagats de llum i aigua.

Informació: Serveis Socials Generals.

Presentació sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament.

Termini: 30 de novembre de 2020.

Normativa: Anunci de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón sobre extracte convocatòria ajudes econòmiques per previndre l’empobriment energètic. (BOPV n. 181, de data 18/09/2020).

Els impresos estan accessibles a través de la web de l'Ajuntament, a la Seu Electrònica  i en el registre general de l'Ajuntament.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny