Notícia

Anunci Ple Ordinari 17 de setembre de 2020

/ Foto: Joanjo Puertos

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 17 de setembre de 2020, dijous, a les 22:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org, en la web municipal www.castellosom.com i desde Youtube.

ORDRE DEL DIA

  1. 1.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (9 de juliol de 2020)
  2. 2.- Dació de compte Resolucions d'alcaldia
  3. 3.- Informació de les regidories
  4. 4.- Aprovació definitiva Compte General
  5. 5.- Aprovació inicial Ordenança Reguladora del Servei d’Ajuda a Domicili
  6. 6.- Aprovació inicial Ordenança Reguladora Concessió Ajuda Inclusió Social de Menors
  7. 7.- Aprovació inicial del Reglament per a la detecció, valoració, apreciació, intervenció i declaració de les situacions de risc en la infància i adolescència en l´àmbit local i del Reglament d´organització i funcionament equip intersectorial de coordinació en l´àmbit de la protecció de la infància i l´adolescència en l´àmbit local
  8. 8.- Mocions
  9. 9.- Precs i preguntes

Castelló, 14 de setembre de 2020

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: