Notícia

Pròrroga de la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat

/ Imagen de Stephanie Albert en Pixabay

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020 (DOGV 8778 de 01/04/2020)

Valorada l’actual situació, tenint en compte l’actual crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com la càrrega de treball dels Centres de Valoració i Orientació de la Discapacitat de la Comunitat Valenciana i la necessitat de garantir els drets de les persones amb diversitat funcional, resolc:

Primer

Prorrogar, fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut de totes les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana, que es trobaren sotmesos a una temporalitat que s’haguera sobrepassat o vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

Segon

Aquesta pròrroga de vigència s’estendrà, igualment, a la data de les Targetes de discapacitat les resolucions de les quals i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits en la Comunitat Valenciana es trobaren sotmesos a una temporalitat que s’haguera sobrepassat o vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

Tercer

No obstant això, independentment del que es disposa en els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de la vigència establida en els certificats de discapacitat i Targetes de discapacitat, les persones amb diversitat funcional que el seu certificat haja caducat o caduque durant aquesta pròrroga automàtica que no hagen sol·licitat amb anterioritat la revisió de grau de discapacitat, hauran de sol·licitar aquesta, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l’estat d’alarma provocat per la crisi de la Covid-19, acompanyant la sol·licitud amb la documentació oportuna al Centre de Valoració i Orientació de la Discapacitat corresponent.

Quart

Sense perjudici dels apartats anteriors les persones amb diversitat funcional el grau de la qual de discapacitat s’ha incrementat per agreujament respecte del grau reconegut, podran sol·licitar la revisió de grau independentment que la pròrroga del certificat hi haguera o no expirat complint en tot cas les obligacions imposades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2785.pdf


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu