Notícia

Reparacions de camins i reposició de rètols indicadors

/ Fotos: Valerià Benetó

L'Ajuntament de Castelló va iniciar a principi de legislatura un pla molt ambicions per a la reparació i senyalització de camins veïnals, molt deteriorats com a efecte del seu ús i climatologia.

Aquestes accions responen a una demanda del sector agrari de Castelló manifestat en nombroses ocasions en el Consell Agrari, consell creat per aquest efecte.

Els camins que es van executar l'any 2018 van ser els següents:

Camí del Camí de la Granja al Riu Sec, Camí d’Algoletges/riu Xúquer, Camí d’Algoletges del mig, Camí d’Algoletges/sèquia de Carcaixent, Camí 'Mota de Diego', Camí de la Barca al pont de ferro, Camí d’Algoletges a la via de FGV, Camí del Bosc al Riu Sec, Camí de la 'via morta', Camí de la barca a la via FGV.

Plànol camins

La reparació té varis processos depenent del deteriorament del camí, un d'ells és passar una màquina que a més de llaurar, tritura les pedres per a reduir la seua grandària i s'emplenen els forats. En altres casos s'ha triturat l'asfalt deteriorat existent i s'han emplenat els clots que s'havien creat amb el temps. Una altre procés es realitza regant el camí per a condensar el terreny i desprès es passa un corró diverses vegades per a premsar el terreny.

Amb aquesta iniciativa es pretén millorar la xarxa de camins de Castelló d'una manera sostenible per a les arques municipals i continua durant el període que dura el pla.

Segons ens indica el regidor Lluís Piqueras "amb les reparacions camí del Pla/Sta. Anna, cami d'Algoletges/pont de ferro, del camí de la 'via morta' i del camí de la rambla del molí de Sta. Barbara ('molí cremat') acabarem un any de reparacions de camins i renovació de rètols de camins del terme, aprofitant les ajudes rebudes de l'AVSRE (l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències) de la GVA i de la Diputació de València abastant una vintena de camins entre els que hem reparat directament la brigada del Medi Natural i els que adjudicarem, mitjançant contracte, a empreses externes".

"Els ubicats als polígons 1,2 i 3 i més afectats pels temporals de finals de 2016: Mota de Diego, de la barca al pont de ferro i al riu sec, Algoletges/sèquia de Carcaixent, Algoletges/bosc, sèquia Escalona i Algoletges /riu Xuquer; tots ells assenyalats als plànols de 'Camins subvencionats' (https://www.google.com/maps/)".

Lluís continua indicant-nos que "A més, s'han canviat una trentena dels rètols més deteriorats (guals inundables, camins varis, ...) dels camins rurals del terme de Castelló i estem preparant amb col·laboració amb la Unitat Rural de la PL una revisió i recol·locació de senyals de trànsit per fer segura la circulació pels camins del terme municipal".

"I s'han invertit en aquestes millores a més de les subvencions dels temporals (33.000 i 67.000 €) els pressupostos de camins del municipi de 2017 i 2018 i els de la DiVal dels plans bianuals de Camins i Vials (2016/2017 i 2018/2019): 46.000 i 44.000 €".

Actuacions en reparació i senyalització de camins:

A l'estiu passat : Camí del Bosc al Riu Sec, Camí de la Barca al pont de ferro, Camí d’Algoletges a la via de FGV, Camí del camí de la barca a la via FGV, Camí de la Granja al Riu Sec, Camí d’Algoletges/sèquia de Carcaixent, Camí d’Algoletges/riu Xúquer, Camí d’Algoletges del mig, Camí  “Mota de Diego”. Camí de la sèquia Escalona (Sta. Anna/motors).Tots ells fets per la contracta externa.

En acabar-se l'estiu ferem (la brigada de Medi Natural): Camí del Pla a Sta. ANA, Camí de la “via morta”, Camí  de la rambla de Sta Bàrbara.

En les pròximes intervencions en camins planegem parxejar els camins asfaltats i reparar el camins del Rafol, de la fàbrica al Castellet i de l'Almenà. Així mateix, continuarem amb la  senyalització dels camins (denominació i senyals de trànsit)

Regidoria d'Agricultura


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu