Eixida amb bicicleta dels Alumnes d’angles CMFPA “Paz Mínguez”