Dels contenidors de RSU del camí de Sta. Anna


Atenent els suggeriments de la ciutadania i de la Policia Local, des de finals de 2015 canviarem d'ubicació els contenidors del camí de Sta. Anna,  per la seguretat dels usuaris i perquè tingueren prou espai per fer les operacions d'abocament amb total seguretat i lluny de l'encreuament de la carretera.

Des d'aleshores ençà s'han produït múltiples situacions i manifestacions dels usuaris per mantenir el canvi o per tornar a l'anterior ubicació. Però, en les darreres setmanes hem observat que s'han incrementant notablement els abocaments inadequats en aquestos contenidors i al seu voltant; malgrat hi haver indicadors i cartells per dirigir-se a l'ecoparc, quan les deixalles no siguen les que corresponen als quatre contenidors (verd, groc, blau i gris), situats al vial lateral del camí de Santa Anna, que comunica amb el camí  a la "fàbrica".

Una vegada més apel·lem al civisme i la col·laboració ciutadana per acabar erradicant aquestos abocament inadequats, per incívics i insolidaris, i recordar que els enderrocs, els mobles, els sanitaris, la brosta i d'altres deixalles més perilloses cal dipositar-les a l'Ecoparc (situat al camí vell de la Pobla, prop de la Cooperativa del Camp).

Tot seguit els mostrem algunes de les fotografies que hem recollit en l'últim mes - fruit dels controls establerts i de la col·laboració ciutadana- que ens avergonyeixen col·lectivament, que ens han ajudat a trobar els responsables i que no voldríem que es tornaren a repetir.