Avís legal

Aquest  avís regula les condicions d'ús d'aquesta web i l'usuari les accepta sense reserves.

 Galetes (Cookies)

Li informem que elmiragall.org usa dispositius d’implantació de galetes (cookis) i emmagatzematge d’IP. Aquestes galetes permeten un control de les dades de navegació de l'usuari per fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb www.elmiragall.org. La cookie és un fitxer que dipositem en el seu equip, amb l’únic objectiu de simplificar la seua navegació en www.elmiragall.org.  En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per aconseguir dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d'internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol.

Termes d'ús d'aquest web

En utilitzar aquest web, vostè accepta complir les condicions que s'exposen a continuació. Estes condicions afecten tant a la persona física que utilitze aquest web com a l'empresa en què treballe esta persona i faça ús del web en representació de l'empresa.

Punt 1. PROPIETAT

Aquest web i el seu contingut és propietat de l'Ajuntament de Castelló (Ribera Alta).

Punt 2. USOS PERMESOS I LIMITACIONS DE LA INFORMACIÓ

Tot el material gràfic que apareix en aquest web (gràfics, imatges, botons, etc.) és propietat de El Miragall, i el seu ús en aquest web és merament informatiu, per a consulta. En cap moment es permet l'ús divulgatiu, còpia o conservar el material de cap manera. Totes les imatges estan protegides per les lleis de copyright internacionals.

Punt 3. PROTECCIÓ DE DRETS

Queda completament prohibit guardar, conservar o copiar de cap manera, ja siga digital o físicament, les imatges exposades al web. Es prohibeix qualsevol ús d'estes imatges que no siguen la mera consulta i visualització des del nostre web. En cap cas es permet utilitzar les imatges amb fins comercials.

El Miragall es reserva el dret de cancel·lar els permisos atorgats i / o llicències a l'usuari si aquest no accepta les clàusules d'ús d' Aquest lloc web. El Miragall podrà limitar o eliminar la possibilitat d'accés al web i l'usuari estarà obligat a esborrar del seu equip qualsevol gràfic o material pertanyent a El Miragall.

Punt 4. FIDELITAT DE LA INFORMACIÓ

Malgrat l'esforç que posem en la realització del web, aquest pot contenir errors tipogràfics, pel que recomanem a l'usuari assegurar-se o consultar les dades que li semblen al servei d'atenció al client a l'efecte.

En cap cas la informació oferta en aquest web és contractual. Esta informació pot contenir errors o inexactituds. Per favor, contacte amb nosaltres per confirmar que la informació obtinguda en aquest web està vigent i és correcta.

Punt 5. ACCÉS AL WEB PER PART DE MENORS D'EDAT

Malgrat el contingut tolerat, o apte per a tots els públics, d'aquest web, queda terminantment prohibit l'ús a menors d'edat sense la supervisió d'un adult.

En cap moment El Miragall és responsable de la utilització, indeguda o no, del web per part d'un menor d'edat.

Punt 6. DESCÀRREGA I ÚS D'IMATGES

La descàrrega d'imatges NO ESTÀ PERMESA, si vostè ho fa està cometent un delicte contra la Propietat Intel·lectual.

Queda prohibida la distribució d'estes o qualsevol imatge d' Aquest web, ja siga per mitjans electrònics, físics, radiofònics, informàtics, etcètera.

L'usuari és l'únic responsable de l'ús de les imatges i material gràfic d'aquest web. Per tant s'ha d'assegurar que l'ús que fa de les mateixes és legal.

Queda terminantment prohibit l'ús d'imatges o parts d'ella com logotips, grafismes de marques, usos pornogràfics o il·lícits de qualsevol classe, utilitzar per difamar o desprestigiar, i qualsevol ús que puga ferir l'honorabilitat i dignitat de les persones o persona concreta.

Punt 6. IDENTITAT DE EL MIRAGALL

Queda terminantment prohibit utilitzar el logotip de El Miragall sense el consentiment per escrit de l'Ajuntament de Castelló (Ribera Alta). Queda terminantment prohibit utilitzar el nom de El Miragall o relacionar esta marca o la institució propietària de la mateixa amb cap altra empresa, esdeveniment, marca comercial, unió d'empreses, etc. sense el consentiment per escrit de la institució propietària de la marca El Miragall.

Punt 7. CLÀUSULES FINALS.

El Miragall. Informació ofereix aquest web i contingut tal com apareix. No ens fem responsables d'errors tipogràfics, tècnics, canvis en informació, preus, etcètera. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita, sobre la informació ací exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d'aquest acord.

El Miragall. Informació no es responsabilitza, més enllà del que marca la llei, de danys a tercers, reclamacions, etcètera. per l'ús de les imatges o el material gràfic de la seua pàgina web.

Per a qualsevol controvèrsia legal l'usuari se sotmet a les lleis espanyoles. Aquest Acord no estarà regulat per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes per a la venda internacional de mercaderies, l'aplicació es rebutja expressament.

L'usuari, pel mer fet de l'ús del web i el material ací exposat, accepta aquest contracte amb un contingut clarament visible i consultable en aquest web. L'usuari ha d'haver llegit i comprès el contingut i les llicències d'ús que s'inclouen en aquest contracte.

En cas d'algun dubte o discrepància amb el contingut del mateix, pot realitzar la seua consulta dels termes no entesos i / o abandonar aquest lloc web sense fer cap ús del material ací exposat.


 
Continguts de la web i enllaços

El Miragall es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

El Miragall no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facen de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguen establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i El Miragall

En conseqüència, El Miragall no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.
 
Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web

El Miragall és reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat de la seua pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat d’El Miragall sobre això.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat d’El Miragall de tercers que se li n’han autoritzat l'ús. Elmiragall.org s’edita en règim de drets Creative Commons Reconeixement -No Comercial- SenseObresDerivades  3.0 No Adaptada, CC BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca). Per tant, els textos publicats a elmiragall.org es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:
 
- Cal esmentar-ne la font.

- Cal respectar-ne la contextualització original.

- No se'n pot fer un ús comercial.

- No se'n pot fer obra derivada.

Ara bé, no s'editen en règim de Creative Commons sinó en el de drets d'autor legalment en vigor, totes les fotografies, els articles d’opinió, tots els materials d’EFE, d'Europa Press, d'ACN, i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s'indica).
 
Protecció de dades

El Miragall acompleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en alguns serveis de elmiragall.org s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per El Miragall.

El tractament de les dades proporcionades es fa d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.