Farmàcies de guàrdia MARÇ 2021

Observacions: Volem recordar que durant el dissabtes que la farmàcia de guàrdia no siga del poble, una  farmàcia de Castelló sempre tindrà un reforç fins a les 14.00h.

Dia

De Diumenge, 28 de febrer de 2021 a Dimecres, 31 de març de 2021

Hora

De 10.45 a 23:45