Farmàcies de guàrdia JUNY 2021

Observacions: Volem recordar que durant el dissabtes que la farmàcia de guàrdia no siga del poble, una  farmàcia de Castelló sempre tindrà un reforç fins a les 14.00h.

Dia

De Dimarts, 1 de juny de 2021 a Dimecres, 30 de juny de 2021

Hora

De 12.15 a 23:15