Farmàcies de guàrdia FEBRER 2021

 

Observacions: Volem recordar que durant el dissabtes que la farmàcia de guàrdia no siga del poble, una  farmàcia de Castelló sempre tindrà un reforç fins a les 14.00h.

 

Dia

De Diumenge, 31 de gener de 2021 a Diumenge, 28 de febrer de 2021

Hora

De 19.30 a 23:30