Notícia

El Miragall digital compleix dos anys en internet

Era el gener de 2016 quan començàrem, encara que un mesos abans vam prendre la decisió i el compromís de posar en marxa aquest butlletí digital de comunicació.

Aquest butlletí ha estat obert, des del primer dia, a la participació de tot tipus d’entitats, associacions, col·lectius, societats, etc. sense ànim de lucre, i amb finalitats esportives, festeres, culturals, cíviques, socials, educatives... a més de les regidories i de l’Ajuntament. Un espai de comunicació posat a disposició de la comunitat castellonera de forma gratuïta amb l’única limitació del respecte als altres.

Una bona manera de valorar el desenvolupament i creixement del Miragall digital és a través de les xifres d'ús i accés a la pàgina.

Podríem considerar que el 5 de gener de 2016 va ser el primer dia d'existència de la web, en el qual rebérem un total d'11 visites, el primer mes de gener 151 usuaris únics van visitar la web que van visualitzar un total de 1.491 pagines. El passat mes de desembre van tindre 34.347 visites, amb un total de 6.065 usuaris únics i 58.704 pagines visualitzades.

Les xifres de creixement de la web són molt bones si tenim en compte el tipus de públic al qual va dirigida la web, i l'àmbit local d'aquesta. Una xifra molt interessant és el nombre de visitants del 24 d'agost de 2017, que van tindre un pic màxim de 3.882 visites en un sols dia.

La quantitat de visites, usuaris i pàgines visualitzades durant el 2016 i el 2017 han sigut les següents:

Dades 2016
Dades 2017

Respecte dels continguts del butlletí digital hem publicat 989 notícies en dos anys, 340 activitats en l'agenda. Podem afirmar que el nivell de participació dels Castelloners i Castelloners és molt alt, ja que la majoria de notícies i activitats de l'agenda són enviades per col·lectius i ciutadans.

Una cosa molt rellevant degut al número de continguts i les visites que té la web és que si busquem 'El Miragall' al buscador google.com, apareix com el primer resultat de la búsqueda i en el format típic dels mitjans de comunicació.

Títol

També cal destacar les 820 subscripcions que tenim al butlletí per correu electrònic, així com els centenars de seguidors en facebook, twitter i google plus, per últim nombrar a tots els que rebem els nostres continguts mitjançant telegram i whatsapp que fa unes dies vam superar les 2.000 altes.

Gràcies a totes i a tots els que heu fet possible que aquest projecte a hores d'ara, superem les 471.000 visites i 786.421 pàgines visualitzades.

Joanjo Puertos
Gener de 2018