Notícia

Format i treballa amb un taller d'ocupació

Que és un taller d'ocupació?

És un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a desocupats de 25 o més anys, en activitats relacionades amb nous jaciments d'ocupació d'interès general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, facilitant així la seva posterior integració en el mercat de treball, tant en l'ocupació per compte d'altri com mitjançant la creació de projectes empresarials o d'economia social.

Quin és el seu objectiu? 

Que els treballadors desocupats de 25 o més anys participin en la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interès social, amb un treball efectiu i alhora rebre una formació professional ocupacional relacionada amb el seu treball, que procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

En aquest sentit l'Ajuntament de Vva de Castellón davant la possibilitat de realitzar un taller d'ocupació de l'especialitat d'agricultura ecològica amb una durada de 12 mesos i que podria iniciar-se a finals de desembre 2017,  vol comunicar a tots, els requisits per poder format part de la selecció d'alumnes.

Requisits generals de l'alumne/a

- Tindre vint-i-cinc anys o més.

- Ser desempleades, és a dir, persones demandants d'ocupació no empleades, registrades en el Servef.

- Comunicar al Centre Servef el vostre interès per ser seleccionades al llistat d'oferta del curs d'agricultura ecològica de Vva. de Castellón 

- Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Requisits específics de l'alumne/a: 

Per a ser seleccionat en aquest curs, al tractar-se d'un certificat de professionalitat de nivell 2, cal estar en possessió com a mínim, d'un de qualsevol d'aquestos certificats: 

- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Prova d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà

- Certificat de Professionalitat del mateix nivell

- Certificat de professionalitat de nivell1 de la mateixa família professional (Agricultura), o

- Prova d'Accés a la Universitat ( PAU) per a majors de 25 anys.

Els candidats que no puguem acreditar la formació necessària tindran que realitzar un prova de coneixents previs. 

Per a més informació:
adl@villanuevadecastellon.es

Font
: