Notícia

Anunci Ple Extraordinàri

SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 4 d’octubre, dimecres, a les 19:30 hores,  per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, Es transmetrà en directe a través  de la pàgina www.elmiragall.org  i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es.

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació modificació de crèdit per suplement de crèdit incorporant romanent de tresoreria per a l’amortització del préstec.

Vva. d Castellón, 29 de setembre de 2017.
L'Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: