Notícia

Actuacions necessàries al Cementeri de Castelló

L’Ajuntament de Castelló ha executat en els darrers mesos unes actuacions que entenen com a “necessàries”, per a millorar l’estat en què actualment es troba el cementeri de la nostra població. Les mesures han estat desenvolupades en diferents sectors del cementeri municipal i abasten diverses mancances o millores necessàries per al manteniment i bon funcionament del lloc.

Pel que fa al sector C, s’han realitzat obres de reforma en els sostres dels nínxols que actualment presentaven un estat lamentable. Segons la regidora de Comerç, Salut Pública, Cementeri i Mercat, Teresa Fuster “són unes obres absolutament necessàries que fa molt de temps que s’haurien d’haver executat”, ja que fins i tot “suposaven, a més de la mala imatge, un perill perquè les humitats i el mal estat podrien produir una caiguda dels nínxols”, recorda la regidora.


Al sector E, s’ha escomès el revestiment del cablejat que restava obert de les últimes obres realitzades. Es millora així la imatge del cementeri i la protecció dels conductes de llum i aigua de dit sector.

A més, s’ha procedit a fer una neteja exhaustiva de l’entorn, que malauradament alguns ciutadans feien servir com a abocador per a desfer-se d’allò que ja no volien, cosa que donava una lamentable imatge al cementeri. També s’ha treballat en l’aplanament i anivellament del sector F, per a evitar els continus embassaments d’aigua que es produïen a conseqüència de la pluja. Amb esta actuació, el sector ha quedat completament preparat per oferir les millors garanties sempre.


Una altra de les mesures, esta dirigida als usuaris que visiten els seus familiars allà enterrats, és la col·locació de banquetes al costat de les zones d’aigua perquè actualment la gent que les feia servir, en molts casos, havia d’asseure’s en terra. Segons Fuster, “és una xicoteta mesura, però que va en benefici dels nostres veïns, i en això estem”.


Finalment, i pel que fa a actuacions en el mateix cementeri, s’ha procedit a canviar totes les bombetes que conformaven l’entramat lumínic del recinte, per fer servir ara bombetes de baix consum. En paraules de la mateixa regidora, “amb aquesta acció baixem d’un consum anual de 6.080W a 542W, és a dir, un estalvi energètic de 5.538W”. Una mesura que “a més de l’evident estalvi econòmic, suposa també una aposta decidida per afavorir l’estalvi energètic i contribuir així, humilment, a millorar el nostre Medi Ambient”, indica Teresa Fuster.

Fora del recinte del cementeri, una de les mesures a destacar és la col·locació de panells en els edificis públics on es col·loquen les esqueles. Així, es pretén evitar que s’enganxen a les parets i contribuir a crear una referència per als veïns en els seus edificis públics.


Mots clau
: LaVeu