Notícia

Programa 'La Dipu et beca 2017'

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 07-06-2017 al 16-06-2017, ambdós inclosos.

L'Ajuntament de Castelló ja està adherit al programa "La Dipu et beca" 2017. La finalitat del programa es que els estudiants universitaris o de Formació Professional, majors de 18 anys, realitzen pràctiques formatives en els distints departaments municipals.

La duració màxima de las beques serà de 2 mesos, necessàriament juliol i agost i la dedicació dels destinataris de les beques serà, de 20 hores setmanals, realitzades segons les instruccions del tutor.

Les especialitats formatives seran les pròpies de l'administració . La dotació mensual bruta de la beca es de 500€, per beca i mes concedit.

En aquesta convocatòria es van a ofertar 12 beques. 

Documents:

anuncibasesdipu17.pdf

instancialadipuetbeca17_.doc

convocatoria_la_dipu_et_beca.pdf

Font
: