Notícia

Programa d’ocupació INEM AGRÍCOLA

El termini de presentació de documentació és el 16 de juny.

L’Ajuntament de Castelló, gestiona el programa d’ocupació INEM AGRÍCOLA dins del marc dels Convenis de Col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions locals.

Es tracta de projectes per a pal·liar la desocupació agrícola eventual amb la finalitat de garantir als treballadors un complement de renda, a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

La condició per ser contractat en aquest programa és que els desocupats han de pertànyer al Règim Agrari de la Seguretat Social.

En les dos fases previstes a l’exercici 2017, es contractaran de 144 treballadors agrícoles els quals duran a terme l’obra de adequació de camins i millora de la zona de Font Amarga.

Font
: