Notícia

Ajudes a persones amb diversitat funcional 2017

Convocatòria d'ajudes personals per a  facilitar l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional (discapacitat) 2017
 
Termini presentació sol·licituds: 15 de febrer de 2017

Requisits:
 
Ser menor de 65 anys.
Tindre una renda  individual o per capita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior.
Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol.licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o li dificulten la mobilitat o comunicació a     través de mitjans normals.
 
Tipus d'ajudes:

Ajudes per al desenrotllament personal:
 
Sol·licituds ajudes tècniques i productes de suport.
Sol·licituds ajudes destinades a la eliminació  de barreres arquitectòniques a l’interior de la vivenda i adaptació funcional
Sol·licituds ajudes per a adaptació de vehicles.
 
Ajudes  per a l’atenció institucionalitzada
 
Ajudes al transport  per  a l’assistència a tractaments i centres assistencials.
Sol·licituds ajudes per a l’atenció especialitzada en centres residencials. El termini d'aquestes serà l'1 de desembre de 2017.
Els models i la informació per a fer les sol.licituds es poden trobar en  www.gva.es, accedint als apartats  "Guia Prop", "Tràmits i serveis".
 
Departament de Serveis Socials de Castelló.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu