Notícia

Bases 'La Dipu te beca post'

BASES PER SELECCIONAR UNA BECA DE FORMACIÓ EN L’ÀREA D’IGUALTAT «LA DIPU TE BECA  POST»
 
S’obri el termini per sol·licitar una BECA DE FORMACIÓ en l’àrea d’igualtat, per 6 mesos, projecte “AVANÇANT CAP A LA IGUALTAT”, per la redacció i publicació del I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats al nostre poble de Castelló.
 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de les presents Bases en la web municipal www.villanuevadecastellon.es
 
S’acompanyen les bases del procés, així com el model de sol·licitud.
 

Font
: