Notícia

Les obres del Severí!

La transparència comença per la informació.

Les obres del Severí s'han interromput mentre Conselleria, l'empresa adjudicatària (ALDESA) i la Direcció facultativa de l'obra adeqüen el projecte als canvis i exigències de les directrius de la construcció que s'han produït des que es va redactar el projecte fins a l'actualitat.
 
El projecte es va elaborar i redactar entre els anys 2006 i 2009, i es va licitar, per primera vegada, en maig del 2010. Malgrat això, CIEGSA no va adjudicar l'obra en els quatre anys del govern municipal anterior, perquè no va assignar cap partida dels pressupostos (diners) per fer-la.
 
Encara que el projecte es va rectificar en febrer del 2015, en què es va reduir el volum de construcció després d’eliminar la casa del conserge i el  minitrinquet, la pressa per treure a licitació l'obra, en abril del mateix any, deixaren la resta del projecte sense revisar ni adequar.
 
Així, en la visita de l'inspector del Banc Europeu d'Inversions (BEI) del passat 24 de novembre, detectaren que les portes i finestres previstes per a la remodelació del centre verd no tenien aïllament de doble vidre (climalit)  i que les lluminàries interiors previstes no eren de leds, així com moltes altres insuficiències d'eficiència energètica i de seguretat de les instal·lacions previstes. Totes aquestes evidències confirmem que en tot este període (2009 - 2015) no es va fer cap adequació del projecte a les noves normatives i reglaments de la construcció que s'han anat  aprovant any rere any i que són d'obligat acompliment .
 
 
Esta situació del projecte, unida a la falta de comprovació -a peu de solar- pels tècnics de CIEGSA de l'adequació del projecte a les característiques del sòl dels terrenys del solar, és la que ha determinat la parada de les obres mentre no s'adeqüen totes les característiques constructives i les instal·lacions del projecte a la realitat i als requeriments de la normativa i els reglaments actuals.
 
La passada setmana, el regidor d'Educació es va desplaçar a la Conselleria d'Educació per entrevistar-se amb els responsables de les infraestructures. El nou nomenat director general d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació, ens va confirmar que estaven negociant, amb l'empresa adjudicatària de les obres (ALDESA), les adequacions necessàries i el muntant econòmic del pertinent reformat  per arribar a un acord ràpid i reprendre les obres al més aviat possible. La setmana anterior li havien fet l'última proposta econòmica i estaven esperant la resposta per procedir al preceptiu tràmit administratiu al llarg del mes de desembre.
 
Mentrestant, nosaltres -amb  la coordinació de la direcció, la col·laboració del professorat del centre i de l'AMPA- tractem d'anar alleujant, en la mesura del que podem, la situació de provisionalitat dels accessos al pavelló d'infantil (fent per a vianants l'accés), intentem minimitzar la incidència del mal oratge (habilitant dipòsit provisional de combustible de calefacció, consolidant i drenant voreres, habilitant menjador infantil al pavelló verd...) i recuperant els jocs del pati d'infantil (que recol·locarem en escampar l'oratge).
 
Cal pensar que, amb la necessària revisió, actualització i adequació, el projecte millorarà notablement, i encara que amb quatre mesos de retard evitables, esperem que prompte finalitze la negociació i es reprenguen les obres en passar les festes de Nadal. Això ens ajudarà a veure les obres amb més optimisme i a suportar millor les incomoditats "d'estar d'obres".