Notícia

Castelló amb el Dia Internacional de la Igualtat Salarial

/ Imatge: pexels

El 22 de febrer és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial en el qual es reivindica l'erradicació de la bretxa salarial entre homes i dones, aquesta data se celebra des del 2009.

Es coneix com a bretxa salarial entre homes i dones la diferència existent entre els salaris percebuts pels treballadors de tots dos sexes, calculada sobre la base de la diferència mitjana entre els ingressos bruts per hora de tots els treballadors.

Encara que la bretxa salarial entre homes i dones s'ha reduït lleugerament en l'última dècada, hi ha alguns països on s'ha incrementat (Hongria, Portugal). La bretxa salarial entre homes i dones existeix a pesar que les dones obtenen millors resultats acadèmics que els homes a l'escola i la universitat.

L'impacte que la bretxa salarial té sobre les dones és que obtenen menys ingressos al llarg de la seua vida, la qual cosa condueix a pensions més baixes i a un major risc de pobresa en la tercera edat.

Les dones constitueixen la majoria dels treballadors a temps parcial i per tant repercuteix negativament en el desenvolupament de les seues carreres professionals, la seua formació, el seu dret a una pensió i les seues prestacions per desocupació.

La creació d'una societat més justa i igualitària produiria beneficis per a l'economia i per a la societat en general. L'eliminació de la bretxa salarial entre homes i dones contribuiria a reduir els nivells de pobresa i a augmentar els ingressos que reben les dones al llarg de la seua vida.

Les dones posseeixen capacitats i talents als quals no se'ls sol traure partit en el lloc de treball, per la qual cosa la seua potenciació pot ajudar les empreses a fer front a la falta d'idees. Cal valorar les dones pel treball que realitzen i oferir-les una remuneració justa per les seues competències.