Notícia

Programa d'ajudes a les Energies Renovables de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana obri el termini per sol·licitar les ajudes per a les energies renovables: Cap a una economia baixa en carboni.
 
El Govern a la Valenciana que presideix la socialista Ximo Puig - que va ser investit gràcies als vots del PSPV, de Compromís i de Podem - ha anunciat, mitjançant un comunicat, que L'IVACE destinarà 1,6 milions a impulsar les energies renovables i els biocarburants en empreses i entitats. Des del passat 3 de novembre està obert el termini per sol·licitar subvencions per a instal·lacions d'energies renovables.
 
"La conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l'IVACE, destinarà enguany un total d'1,6 milions d'euros per a promoure la implantació de les energies renovables i biocarburants entre les empreses i entitats del nostre territori: Qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.
 
Així doncs, tal com publicava el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)  l'IVACE recolzarà amb subvencions a fons perdut de fins al 45% als projectes d'empreses i entitats sense ànim de lucre, que suposen la utilització dels recursos naturals.
 
A més aquest percentatge podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, Ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.
 
El termini per a la presentació de projectes s'inicià el 3 de novembre i segons va explicar la directora general del IVACE, Júlia Company, “la seua finalitat és facilitar la implantació d'aquest tipus de fonts d'energia en el nostre teixit empresarial, en les nostres empreses i municipis i d'aquesta forma augmentar la participació de les fonts d'energia no contaminants en l'estructura energètica de la Comunitat”.
 
Referent a açò, ha recordat que per al Consell “és prioritari evolucionar cap a un nou model energètic en el qual les energies contaminants derivades del petroli es vegen desplaces per fonts d'energia neta”.
 
Aquest programa compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a través de l'Eix Prioritari 4 “Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”.
 
Actuacions  que reben suport
 
El Programa d'Energies Renovables preveu donar suport a iniciatives que contemplen l'aplicació de panells solars per a la calefacció i l'aigua calenta (energia solar tèrmica), així com per a la producció d'electricitat per a cobrir les necessitats d'enllumenat, bombament o reg i instal·lacions aïllades de la xarxa (energia solar fotovoltaica).
 
També es podran presentar sol·licituds que suposen instal·lacions d'energia eòlica de xicoteta potència o sistemes mixts eòlic-fotovoltaics, a més d'instal·lacions eòliques aïllades.
 
En el cas de la biomassa, seran susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplen equips per a l'aprofitament de residus forestals, agrícoles i industrials tant per a usos industrials com per a ús domèstic. Pel que es refereix als usos industrials, es recolzaran les iniciatives que utilitzen la biomassa per a la producció d'electricitat, cogeneració i per a ús tèrmic industrial.
 
En el cas de les aplicacions domèstiques i d'edificis, es recolzaran aquells projectes que utilitzen la biomassa per a les instal·lacions de calefacció, per als sistemes de generació de fred i per a la producció d'energia tèrmica. A més, podran optar a aquestes ajudes els projectes d'aprofitament dels jaciments geotèrmics, així com l'energia minihidráulica i el biogàs.
 
Pel que es refereix als biocarburants, es recolzarà la instal·lació de sortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transport, les plantes de producció de biodiesel o bioetanol a partir d'olis refinats o usats, cultius energètics o residus i també els parcs d'emmagatzematge per a la seua distribució."Més informació.