Notícia

Aquest any és 'Castelló et beca 2020'

/ Foto: Joanjo Puertos

Aquest any, l'Ajuntament de Castelló crea el programa "Castelló et beca" amb la mateixa finalitat de sempre, que els estudiants majors de 18 anys, universitaris o de Formació Professional, realitzen pràctiques formatives en els distints departaments municipals obtenint un primer contacte en el món laboral dins de l'administració local.

La duració màxima de les beques serà de 2 mesos, juliol i agost. La dedicació dels destinataris de les beques serà, com a mínim, de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades seguint les instruccions del tutor Les especialitats formatives que podran ser beneficiàries d'aquest programa són les que venen determinades en l'annex a les bases. La dotació mensual bruta de la beca és de 500 € bruts, per beca i mes concedit.

En la convocatòria 2020 s'oferiran un màxim de 12 beques d'un mes.

Termini de sol•licitud serà de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP.

Informarem puntualment quan es puguen realitzar les inscripcions.

Deixem les bases i el full d'inscripció perquè aneu preparant la documentació.

Mots clau
: Castelló et Beca
Font
: